PPA

Volvokoncernen køber halvdelen af elproduktionen fra ny vindmøllepark

Udgivet: 2024-01-22 Opdateret: 2024-01-22 kl. 10:00

Vindsnurra

Flere og flere industrier og virksomheder vælger at indgå langsigtede elindkøbsaftaler, også kendt som PPA-aftaler, med producenter af vedvarende energi. En af dem er Volvo-koncernen, der har indgået et partnerskab med Vattenfall om at købe 50 procent af den elektricitet, der bliver produceret ved Bruzaholm vindmøllepark.

viktoria-svedlund-volvo-lores– Dette er vores første PPA-aftale i Sverige i denne skala, og vi ser det som et vigtigt skridt i vores udvikling mod et kuldioxidfrit transport- og infrastruktursystem, siger Viktoria Svedlund, assisterende pressechef hos AB Volvo.

Vattenfalls vindmøllepark Bruzaholm ligger inde i skoven et par mil øst for Eksjö i det nordlige Småland. Det første spadestik blev taget i august 2023, og vindmølleparken forventes at blive taget i brug i efteråret 2025. Den årlige produktion fra parkens 21 vindturbiner vil være cirka 460 GWh, hvilket svarer til elektricitet til 90.000 private hjem. Volvo-koncernen har forpligtet sig til at købe halvdelen af årsproduktionen, eller cirka 230 GWh, i en periode på ti år.

– Det unikke ved aftalen er størrelsen og omfanget af den elektricitet, der købes fra vores partner Vattenfall. Elektriciteten fra denne aftale dækker cirka 50 procent af vores nuværende aktiviteter i Sverige, siger Viktoria Svedlund.

Volvo skal være klimaneutrale i 2040

Volvo har som mål at reducere egne emissioner med halvdelen mellem 2019-2030 og at hele virksomhedens værdikæde skal være klimaneutral i 2040. For at reducere klimaaftrykket i virksomheden satser Volvo-koncernen blandt andet på at erstatte fossil energi med vedvarende energi, hvor det er muligt.

I 2022 kom 48 procent af den energi, der blev brugt i Volvo-koncernen, fra vedvarende kilder. Og der findes i dag indenlandske produktionsanlæg, der udelukkende drives med vedvarende energi, som f.eks. Volvo Construction Equipments anlæg i Braås i Småland og Volvo Bussars fabrik i Borås.

PPA-aftaler bliver stadig mere almindelige som forretningsmodel

Med Vattenfall har Volvo-koncernen altså indgået en PPA-aftale, der strækker sig over ti år, og hvor de forpligter sig til at købe cirka 230 GWh årligt fra Bruzaholm vindmøllepark. Hvad er så en PPA-aftale? Forkortelsen står for Power Purchase Agreement og er en langsigtet elindkøbsaftale mellem en elforbruger og en elproducent. I stedet for at en virksomhed selv investerer i f.eks. en vindmøllepark, køber en virksomhed elektriciteten derfra som en service og lader andre om at eje og drive vindmølleparken.

Elindkøbsaftaler plejer typisk at løbe over 10 år eller mere og blev tidligere brugt til at starte kulværker men handler i dag udelukkende om vedvarende energi. I Sverige er PPA-aftaler blevet en stadig mere almindelig forretningsmodel for vedvarende energi og er ofte et krav for at træffe investeringsbeslutninger om nye vindmølle- eller solcelleparker.

I de seneste tider er der indgået en række store elektricitetsindkøbsaftaler i Sverige med gigantiske virksomheder som H&M, Arla og Google. Så det er helt perfekt timing, at Volvo satser stort og går sammen med Vattenfall om Bruzaholm vindmøllepark gennem en PPA-aftale.

For Volvo-koncernen er dette naturligvis en milepæl som en af de første PPA-aftaler af denne størrelse og i Sverige. Vi ser, at PPA-aftalerne stiger inden for branchen, og vi tror, at vi vil se flere af denne type aftaler både i Sverige og globalt som en måde at købe bæredygtig elektricitet på lang sigt, siger Viktoria Svedlund.

Fremskynder den grønne omstilling

PPA-aftaler for ny vedvarende energi har en række fordele for både kunder, elproducenter og samfundet. Kunderne kan sikre sig en fast pris og garanteret levering af en vis mængde grøn energi i en længere periode. Ved at købe grøn energi med en PPA-aftale undgår virksomheden at starte egen elproduktion og de investerings- og driftsomkostninger, det medfører.

For elproducenter hjælper PPA-aftaler med at reducere de finansielle risici ved opførelse og drift af nye vind- og solcelleparker. Dette gør det nemmere at tiltrække flere eksterne finansielle partner og fremskynder udbygningen af fossilfri energi.

For samfundet som helhed kan PPA-aftaler hjælpe med at fremskynde den grønne omstilling og imødekomme det stigende behov for fossilfri elektricitet. Ved at tilføre ny elproduktion for at imødekomme en virksomheds øgede elbehov ændre ikke på det eksisterende elmarked. Ofte kommer den øgede elproduktion flere til gode.

Hent artikel som PDF

Vil du gemme artiklen eller udskrive den? Hent artiklen via knappen nedenfor, så sendes den direkte til din email.