Danmark

Sådan fungerer handlen på elbørsen

Udgivet: 2023-07-03 Opdateret: 2023-08-29 kl. 07:59

Sådan fungerer handlen på elbørsen

Næsten al elhandel i Norden  går gennem den nordiske elbørs Nord Pool. Nord Pools elpriser sætter derefter standarden for hele det nordiske elmarked.

Siden 1990'erne har Sverige, Norge, Finland og Danmark haft et fælles elmarked, hvor priserne fastsættes på elbørsen Nord Pool. Næsten 90 procent af den el, der produceres i Norden, handles her. Priserne, der fastsættes på Nord Pool, sætter igen standarden for hele det nordiske elmarked. Elprisen varierer fra time til time og bestemmes af udbud og efterspørgsel. Men hvordan foregår det i praksis?

Spotpris

Elpriserne, der fastsættes på Nord Pool, kaldes spotpriser. Det er den pris, som elleverandørerne køber el til, og som derefter danner grundlaget for, hvilken pris elbrugerne skal betale for elektriciteten. Spotprisen varierer fra time til time, døgnet rundt, året rundt. Men hvilke faktorer afgør, hvad prisen bliver? Kort fortalt handler det om den adgang til el, der findes på et givent tidspunkt, samt hvor stor efterspørgsel på el er – og hvilken pris købere af el er villige til at betale.

Sælger og køber afgiver bud

Spotprisen på Nord Pool fastsættes via auktionshandel et døgn i forvejen. Elproducenter og elkøbere  afgiver bud på, hvilken pris de vil sælge eller købe el til. Budene fra sælgerne afgøres af, hvor stor en omkostning elproducenterne har til at producere hver kWh el og varierer meget mellem forskellige energikilder. Elprisen fastsættes på den nordiske elbørs Nord Pool. Prisen bestemmes ud fra, hvor meget det koster at producere den sidste kilowatt-time, der er nødvendig for at imødeko  mme efterspørgslen.
Produktionsanlæg med de laveste produktionsomkostninger anvendes først for at imødekomme efterspørgslen. Derefter hentes dyrere anlæg ind i det omfang, det er nødvendigt.

Prisen afgøres af udbud og efterspørgsel

Spotprisen afgøres af blandingen af tilgængelig el, og hvor meget elleverandørerne skal købe for at opfylde deres kunders behov. Hvis efterspørgslen er lav, og en stor del af den tilgængelige el kommer fra vind- og vandkraft, bliver prisen lavere. Hvis efterspørgslen derimod er høj, og en stor del af elektriciteten skal komme fra kernekraft eller andre energikilder med en højere produktionsomkostning, så bliver elprisen højere. Spotprisen fastsættes et døgn i forvejen for hver enkelt time i det næste døgn.

Den nordiske systempris

På Nord Pool fastsættes den såkaldte "systempris", der fungerer som en referencepris for den finansielle elhandel. Systemprisen beregnes uden at tage hensyn til, hvor elektriciteten produceres, og hvor den skal forbruges. Men da der er begrænsninger på, hvor store mængder el, der kan transporteres i elnettet, skal elprisen også tage hensyn til de geografiske overførselsbegrænsninger, der findes, såkaldte flaskehalse i elnettet.

Forskellige spotpriser i forskellige elområder

Sverige er opdelt i fire elområder fra Luleå i nord til Malmø i syd. I det nordlige Sverige produceres der mere el, end der efterspørges, i det sydlige Sverige er det omvendt. Store mængder el transporteres derfor fra nord til syd, hvilket medfører, at der oftere er højere elpriser i de sydlige dele af landet. Elproducenten får den spotpris, som gælder for det elområde, hvor producentens anlæg befinder sig, og elkøberen betaler den spotpris, der gælder for det elområde, hvor forbruget sker.

Vattenfall-Så fungerar elaffären-2

Det finansielle terminsmarked, NASDAQ Commodities

Det skaber stor usikkerhed for både producenter og elbrugere at købe el til en pris, som varierer fra time til time. De fleste foretrækker at handle til en mere langsigtet pris. Og det er faktisk muligt at købe el op til ti år ud i tid. Men hvordan fungerer det i forhold til de så kraftigt varierende spotpriser? Det er her, at terminsmarkedet NASDAQ Commodities kommer ind i billedet. På NASDAQ Commodities kan elproducenter og elkøbere prissikre sig mod udsving i spotprisen. Det kaldes for at købe "terminer". Terminer er et finansielt produkt, som sikrer elprisen for en forudbestemt periode – en måned, et kvartal eller et til flere år. Prisen på terminerne afgøres af, hvad markedet vurderer vil være den gennemsnitlige spotpris i den periode, som terminen løber.

Håndtere risici i fastprisaftaler

De mest almindelige aktører, der handler på NASDAQ Commodities, er elproducenter og store elforbrugere, såsom store industrivirksomheder eller elleverandører, der sælger el videre til deres kunder. For elleverandører er den finansielle handel på NASDAQ Commodities mange gange afgørende for at kunne tilbyde fastprisaftaler.

Flere produkter

De mest likvide produkter på NASDAQ Commodities tager udgangspunkt i den nordiske systempris, og produkterne handles i euro. For at håndtere de lokale prisudsving kan køberen også tilvælge at prissikre sit elområde. Der er også valutasikringsprodukter til håndtering af valutarisikoen, når prisen skal omregnes fra euro til kroner.

Vattenfall-Så fungerar elaffären-8

Sammenfatning

Næsten 90 procent af den el, der produceres i Norden, handles på den nordiske elbørs Nord Pool. Priserne, som fastsættes der, sætter derfor standarden for hele det nordiske elmarked. Priserne kaldes spotpris og fastsættes via auktionshandel et døgn i forvejen. På det finansielle terminsmarked NASDAQ Commodities kan elproducenter og elkøbere prissikre sig mod udsving i spotprisen.

Hent artikel som PDF

Vil du gemme artiklen eller udskrive den? Hent artiklen via knappen nedenfor, så sendes den direkte til din email.