Danmark

Forstå forskellen mellem scope 1, 2 og 3

Udgivet: 2023-05-29 kl. 11:31

Stockholm view

Arbejde med udledninger i scope 1, 2 og 3 er en vigtig del af virksomhedernes bæredygtighedsstrategi for at reducere deres miljøpåvirkning og vise omsorg for miljøet. Denne artikel forklarer forskellen mellem de enkelte scopes, og hvorfor det er vigtigt at tage alle tre i betragtning.

Scope 1, scope 2 og scope 3 er begreber, som anvendes inden for miljøregnskab og bæredygtighed til at beskrive forskellige kilder til udledning af drivhusgasser. Disse tre scopes kan give virksomhederne et mere komplet billede af deres samlede miljøpåvirkning, og disse kilder kan være direkte eller indirekte forbundet med en organisation eller virksomhed.

Scope 1: Direkte udledninger

Scope 1 omfatter udledninger, der er direkte relateret til en organisation eller aktivitet. Disse udledninger er oftest forbundet med forbrænding af fossile brændsler for at producere energi, såsom olie, gas eller kul. Eksempler på scope 1-udledninger kan omfatte udledninger fra forbrænding af fossile brændsler i et kraftværk eller udledninger fra biler, der kører på benzin eller diesel.

Ved at identificere og måle scope 1-udledninger kan virksomhederne tage konkrete skridt til at reducere deres udledninger. Det kan være udskiftning af fossile brændsler med vedvarende energikilder eller effektivisering af energiforbruget.

Scope 2: Indirekte udledninger

Scope 2 omfatter indirekte udledninger, der er relateret til en organisation eller aktivitet. Disse udledninger opstår, når en organisation eller virksomhed køber energi fra en ekstern kilde, f.eks. el fra et kraftværk, der forbrænder fossile brændsler. Eksempler på scope 2-udledninger omfatter udledninger fra elproduktion, som anvendes til at drive en fabrik eller udledning fra varmeproduktion til opvarmning af en kontorbygning.

Ved at identificere og måle scope 2-udledninger kan virksomhederne forstå vigtigheden af at købe bæredygtig energi eller samarbejde med deres leverandører om at reducere deres udledninger.

Scope 3: Indirekte udledninger fra virksomhedens livscyklus

Scope 3 omfatter indirekte udledninger, der er relateret til en organisations eller virksomheds livscyklus, men som ikke er direkte kontrolleret af organisationen eller virksomheden. Disse udledninger kan opstå fra aktiviteter såsom indkøb af råvarer eller produkter, transport af produkter eller tjenester eller affaldshåndtering. Eksempler på scope 3-udledninger omfatter udledning fra transport af et produkt fra en producent til en butik, udledning fra forbrænding af affald eller udledning fra indkøb af tjenester såsom markedsføring eller rådgivning.

Ved at identificere og måle scope 3-udledninger kan virksomheder samarbejde med deres leverandører, transportører og andre interessenter om at reducere udledningerne og på den måde reducere deres samlede miljøpåvirkning.

En vigtig guide til bæredygtighed og miljørapportering

Det er vigtigt at bemærke, at udledninger i scope 1, 2 og 3 udslip er forskellige og kan have forskellig indvirkning på miljøet, og at det er vigtigt at tage hensyn til alle tre, når man forbedrer bæredygtigheden i en organisation eller virksomhed.

Arbejde med udledninger i scope 1, 2 og 3 kan også hjælpe virksomheder med at overholde love og forordninger vedrørende miljøregnskab og bæredygtighed. Desuden kan det være en måde for virksomheder at vise deres omsorg for miljøet på og vise deres kunder, aktionærer og andre interessenter, at de tager ansvar for deres indvirkning på miljøet.

Måledataværktøj

For at få et komplet billede af en virksomheds udledning og dens indvirkning på miljøet er det vigtigt at gennemføre en livscyklusanalyse (LCA) af det samlede energiforbrug.

En måde at få adgang til disse oplysninger på er ved at købe miljødeklareret el, f.eks. gennem el, som har gennemgået en tredjepartsrevision, Environmental Product Declaration (EPD). EPD'en giver en detaljeret beskrivelse af de samlede udledninger fra hele elektricitetens livscyklus – fra udledninger under opførelse af kraftværket, udledninger fra brændsler samt påvirkninger fra support og vedligeholdelse af kraftværket. En EPD-erklæring indeholder desuden alle andre emissioner ud over CO2, hvilket giver et fuldt dækkende billede til en bæredygtighedsrapport.

En livscyklusanalyse med EPD i overensstemmelse med et scope 3-perspektiv bidrager til at få en bedre forståelse af den samlede miljøpåvirkning og dermed mulighed for at træffe foranstaltninger for at minimere den. Det er en vigtig del af en bæredygtig forretningsstrategi og bidrager til at skabe en mere ansvarlig og bæredygtig samfundsudvikling.

Hent artikel som PDF

Vil du gemme artiklen eller udskrive den? Hent artiklen via knappen nedenfor, så sendes den direkte til din email.