Danmark

Sorte rotorblade redder fugle

Udgivet: 2022-06-28 kl. 07:40

Sorte rotorblade redder fugle

Ved at male rotorblade sorte bliver de nemmere at se for fugle – især rovfugle – som dermed undgår kollision. Det viser et norsk projekt. Nu testes konceptet også i Holland i samarbejde med Vattenfall.

På den norske ø Smøla har man sammenlignet fugledødeligheden omkring fire vindmøller, hvor ét af rotorbladene pr. vindmølle er blevet malet sort, med fire vindmøller i nærheden med kun hvide rotorblade. Efter ti års studier har man set meget gode resultater. Indsatsen ser ud til at have reduceret antallet af kollisioner med over 70 procent. Men hvorfor blev det sådan?

En fugl, der nærmer sig rotoren, kan opfatte de tre vinger som en enkelt sløret "skive"

– Det har med fuglenes opfattelse af vindmøllernes roterende vinger at gøre," siger Jesper Kyed Larsen, miljøekspert hos Vattenfall.

– En fugl, der nærmer sig rotoren, kan opfatte de tre vinger som en enkelt sløret "skive", og få den opfattelse, at vingerne ikke udgør en forhindring, der skal undgås. En sort vinge bryder mønsteret og gør det mindre sandsynligt, at de tre vinger opfattes som én enhed.

Mere synlig

Årsagen til, at kun ét rotorblad blev malet sort, har hovedsagelig med nærmiljøet at gøre: Jo flere sorte blade, desto mere synlige er de – både for fugle og mennesker. Da man antog, at ét sort rotorblad skulle være nok til at øge synligheden for fugle, besluttede man sig for ikke at male flere af dem og dermed også øge synligheden for mennesker. I det norske testområde på vestkysten, hvor der ofte er gråvejr, gjorde det sortmalede rotorblad ingen større forskel for helhedsbilledet af omgivelserne. Derimod regner man med, at synligheden ville blive endnu større i mere klare og lyse omgivelser.

For eksempel i Holland, hvor metoden nu skal testes efter det succesfulde norske eksempel.

Vi er hele tiden på udkig efter nye måder at reducere vindmøllernes miljøpåvirkning på

– Vi er hele tiden på udkig efter nye måder at reducere vindmøllernes miljøpåvirkning på, og vi er derfor meget glade for at deltage i dette studie i Eemshaven. Det hjælper os med at fortolke målingerne af de sorte vinger, og hvilke muligheder de kan tilbyde i lige netop Holland. Hvis vi kan finde andre måder at reducere kollisionsrisikoen for fugle på end at stoppe vindmøllerne midlertidigt og dermed produktionen af vedvarende energi, ville det naturligvis være bedre for alle parter, siger Jesper Kyed Larsen.

En forholdsvis billig løsning

Det ti år lange studie i Norge gav flere interessante fund. Dels kunne man se store forskelle på, hvor meget forskellige fuglearter lod til at kunne spotte de malede rotorblade. For eksempel kunne mange flere rovfugle undgå dem sammenlignet med andre arter. Dødeligheden blandt dalryper blev stort set ikke påvirket, da de i modsætning til andre fugle kolliderer med basen og tårnet i stedet for med rotorbladene. Sammenlignet med andre fuglearter er det dog uklart, hvorfor nogle af dem ikke reagerede lige så meget som rovfugle på testen.

Der var også store sæsonudsving i resultatet, hvilket understregede vigtigheden af langsigtede tests.

Vindmøller har trods alt en relativt lille indvirkning på fuglelivet sammenlignet med andre aktiviteter i Sverige

Studiet bekræfter, at det er en relativt enkel og billig løsning for at redde endnu flere fugleliv omkring vindmøller. Det er dog langt dyrere og mere besværligt at male rotorblade, som allerede er monteret.

SV_ROT_1200I løbet af de ti år blev der foretaget 9557 søgninger med hunde omkring de fire vindmøller. I alt fandt man 464 døde fugle, hvilket betød en mindskning på 71,9 procent sammenlignet med umalede rotorblade. Det bør understreges, at vindmøller trods alt har en relativt lille indvirkning på fuglelivet sammenlignet med andre aktiviteter i Sverige. For eksempel dræber tog flere ørne end vindmøllerne i Sverige, og huskatte dræber mange gange flere fugle end vindmøllerne.

I Sverige vurderes det ikke, at vindmøllerne påvirker nogen population af rovfugle eller andre fugle, men i Tyskland, hvor vindmølletætheden er højere, er musvåger og glenter blevet påvirket lokalt.

Fugle er forbavsende gode til at undgå rotorer
Et fuglestudie omkring danske vindmøller viser, at fugle er bedre til at undgå vindmøllevinger end tidligere antaget. Dermed kan man bl.a. konkludere, at natur og vindmølleparker kan eksistere sammen. Læs mere om studiet her.

 

Hent artikel som PDF

Vil du gemme artiklen eller udskrive den? Hent artiklen via knappen nedenfor, så sendes den direkte til din email.