Danmark

Sol, vind, vand eller kernekraft?

Udgivet: 2022-03-07 Opdateret: 2022-05-25 kl. 10:03

sol-og-vind

Vil du bidrage til klimaomstillingen og samtidig få mere tilfredse kunder og medarbejdere? Det kan du opnå ved aktivt at vælge, hvilken energikilde, elektriciteten kommer fra.

Der findes mange metoder til at gøre en virksomhed mere klimaintelligent. Du kan blandt andet selv aktivt vælge, hvilken energikilde, den el, du køber, stammer fra. Men hvordan fungerer det?

"Som kunde hos Vattenfall kan du i din elaftale vælge, om den el, du køber, skal komme fra sol, vind, vand eller kernekraft," forklarer Thomas Lundman, som er produktudvikler hos Vattenfall, og fortsætter:
"Hvis du for eksempel vælger solenergi, vil de såkaldte oprindelsesgarantier blive brugt til sporbarhed, og det vil sikre, at den mængde energi, du har brugt, bliver leveret som solenergi til forsyningsnettet.

Som kunde bidrager du dermed til at fremme udviklingen af vedvarende og fossilfri energi

"Valget af energikilde er et vigtigt signal at sende. Det viser, at efterspørgslen på netop den energikilde er stor, og det påvirker de indkøb af el, der foretages. Som kunde bidrager du dermed til at fremme udviklingen af vedvarende og fossilfri energi," påpeger Thomas Lundman.

Det mest populære valg i Norden lige nu er vandkraft, men en stadigt større andel af kunderne vælger vindkraft. En af forklaringerne på, at vandkraft er populært, er, at det er en stabil energiform, mener Thomas Lundman, men han understreger, at selvom du vælger mere vejrafhængige energiformer som for eksempel sol- eller vindenergi, kan du som kunde være sikker på, at du får den samme stabile elforsyning.

Flere vil gerne selv vælge energikilde

Interessen for at vælge energikilde er stigende hos Vattenfalls kunder i flere forskellige virksomheder og brancher. Et stadigt større fokus på klimaspørgsmålet spreder sig som ringe i vandet.

"Vi kan se, både lokalt og globalt, at der bliver stadigt større fokus på klima og miljø. Det betyder, at flere og flere virksomheder får spørgsmålet på dagsordenen og gerne vil gøre en forskel. Vi oplever også øgede krav fra slutkunderne, hvilket også er med til at drive udviklingen fremad," fortæller Thomas Lundman.

Med oprindelsesgarantier kan vi sørge for, at vi kun sælger den mængde el, f.eks. fra vandkraft, der er leveret til forsyningsnettet

Når man som virksomhed træffer aktive klimavalg, kan det også gøre virksomheden mere attraktiv som arbejdsgiver. Men kan man også bruge energivalget i markedsføringen?

"Selvfølgelig kan man kommunikere om sit valg af energikilde, men det gælder om at have belæg for det, man påstår. Da elektriciteten flyder frit i elnettet, kan vi som elhandlere ikke garantere, at netop du, i din stikkontakt, får el fra den energikilde, du har valgt. Men med oprindelsesgarantier kan vi sørge for, at vi kun sælger den mængde el, f.eks. fra vandkraft, der er leveret til forsyningsnettet," siger Thomas Lundman.

Al el fra Vattenfall er desuden miljøvaredeklareret og tredjepartscertificeret i henhold til miljøvaredeklaration EPD (Environmental Product Declaration). Miljødeklarationen gør det muligt at sammenligne forskellige produkters miljøegenskaber ud fra et livscyklusperspektiv og viser miljøpåvirkningen for hver produceret kilowatt-time fra vind, vand og kernekraft.

Klimaneutral el kræver kompensation

For dem, der har som mål at blive helt klimaneutrale, findes der også et supplement til el med oprindelsesgarantier.

"Set over hele elektricitetens livscyklus er det ikke muligt at undgå en udledning af drivhusgasser. Den udledning skal først og fremmest reduceres ved at bruge elektriciteten så effektivt som muligt. Vattenfalls klimaneutrale el klimakompenserer for den sidste rest af drivhusgasser, som dit elforbrug forårsager. Ved at vælge klimaneutral el tager du et vigtigt skridt hen imod at blive en klimaneutral virksomhed," siger Thomas Lundman.

Hent artikel som PDF

Vil du gemme artiklen eller udskrive den? Hent artiklen via knappen nedenfor, så sendes den direkte til din email.