Power-as-a-Service, Danmark

Elsikkerhed og ansvar for elanlæg

Udgivet: 2022-12-16 Opdateret: 2023-08-04 kl. 11:23

Elsikkerhed og ansvar for elanlæg

Hvis du er ejer eller på anden måde har ansvaret for et elanlæg, eksempelvis i rollen som adm. direktør, er du i juridisk forstand anlægsindehaver. Ansvaret som anlægsindehaver er underlagt et omfattende regelsæt i Elsikkerhedsloven. Mangler og forsømmelser kan medføre skadeserstatning, tiltale og i værste fald risiko for ejendom og menneskeliv.

Ved hjælp af tjenesten Power-as-a-Service kan Vattenfall Network Solutions overtage dit ansvar og samtidig sikre en mere tryg arbejdsdag. Det kan være en svær opgave og skabe usikkerhed at være anlægsindehaver af et elanlæg, da der findes et stort og komplekst regelsæt for, hvordan anlægget skal passes. I Elsikkerhedsloven er det blandt andet fastlagt, hvordan elinstallationsarbejde skal udføres, samt ejer og brugers ansvar.

Som anlægsindehaver er man personligt forpligtet til at sørge for, at elanlægget er sikkert og at det ikke kan forårsage skader på mennesker, bygninger og ting. Det er muligt at uddelegere kontrol og vedligeholdelse til en anden person eller virksomhed, men det er alligevel altid ejeren, der i sidste ende er ansvarlig for, at arbejdet bliver udført korrekt, og at arbejdsmiljøet er trygt.

Sikrere drift og mere trygt arbejdsmiljø

Medarbejdernes sikkerhed er et af de vigtigste aspekter. Desværre sker det at der mangler procedurer og uddannelse af de personer, som arbejder på, eller i nærheden af, elektriske anlæg.

Ifølge arbejdsmiljøloven er det arbejdsgiverens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge, at arbejdstagere udsættes for forhold, der kan medføre sundhedsproblemer eller ulykkestilfælde. Her er det blandt andet vigtigt at følge elsikkerhedsinstruktionerne. Hvis der er alvorlige mangler med hensyn til for eksempel regelmæssige eftersyn, organisatorisk ansvar eller dokumentation, eller hvis der indtræffer en hændelse, der forårsager person- eller tingskade, kan indehaveren blive gjort ansvarlig. Visse handlinger kan være så alvorlige, at de vurderes som værende af kriminel art, og det kan medføre bøder eller, i værste fald, fængsel.

Den eneste måde hele det elektriske sikkerhedsansvar kan overgives til en anden, er helt enkelt, at en anden virksomhed står som juridisk ejer af elanlægget. Det er netop den løsning, Vattenfall tilbyder.  Konceptet kaldes Power-as-a-Service og indebærer, at Vattenfall Network Solutions ejer elanlægget og dermed overtager det øverste ansvar for elsikkerheden. For virksomheden indebærer det, at man i stedet køber elanlæggets funktion tilbage som en tjeneste mod en fast månedligt eller årligt betaling.NTeknik2-1

Vi overtager ansvaret for overholdelse af love og regler

Tidligere var det almindeligt, at større virksomheder havde egne medarbejdere, som havde ansvaret for elanlægget. Men i takt med, at erfarne medarbejdere går på pension, forsvinder de interne kompetencer. Det kan tage lang tid at oplære en ny ansvarlig medarbejder.  I Vattenfall arbejder vi hver eneste dag med mange forskellige typer elanlæg, derfor kan vi hurtigt overtage og sikre den fortsatte funktion.

Vattenfall Network Solutions sørger for, at elanlægget opfylder og overholder alle krav, standarder, love og bestemmelser. Dermed følger også et økonomisk ansvar for at opretholde sikkerheden for elanlægget gennem løbende drifts- og vedligeholdelsestiltag.

Der skal også være procedurer og metoder til løbende kontrol for at sikre, at elanlægget er sikkert. Forskellige typer anlæg kræver forskellige kontrolmetoder, blandt andet afhængigt af, hvordan elanlægget er tilpasset det miljø, det er installeret i, og hvordan det anvendes. Anlæg, der er af ældre dato eller udsættes for hård slitage, skal kontrolleres med kortere intervaller. Det er også en del af Vattenfall Network Solutions’ forpligtelse.

Da elansvaret stiller store krav til erfaring og de rette kompetencer, oplever Vattenfalls  kunder en stor tryghed og lettelse, når ansvaret for anlægget overtages.

 

Hent artikel som PDF

Vil du gemme artiklen eller udskrive den? Hent artiklen via knappen nedenfor, så sendes den direkte til din email.