Power-as-a-Service, Danmark

Industriledere kan have elansvar uden at vide det

Udgivet: 2022-12-16 Opdateret: 2023-08-04 kl. 11:14

Power-as-a-Service Industriledere kan have elansvar uden at vide det

Mange industrivirksomheder har deres egne elanlæg med transformatorer og tavleanlæg for at sikre elforsyningen til drift og produktion. Men det er ikke alle ledere og ejere, der er klar over det fulde omfang af deres ansvar – eller at elanlægget ikke er netejerens ansvar og ejendom.

 

Nogle tror, fejlagtigt, at koblingsanlægget tilhører netejeren, men i mange tilfælde er det rent faktisk deres. Måske opdager de, at det er deres ansvar, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse eller fordi forsikringsselskabet er begyndt at stille spørgsmål, og det er her, Vattenfall Network Solutions kommer ind i billedet.

Med tjenesten Power-as-a-Service overtager Vattenfall hele driften og ansvaret for elanlægget – i modsætning til en situation, hvor kun drift og vedligeholdelse overdrages til en underleverandør.

Elsikkerhedsansvaret kan man aldrig slippe af med. Det er ejeren af det elektriske anlæg, der er ansvarlig for, at driften varetages af en driftsansvarlig virksomhed, som har ansat en driftsansvarlig person godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Når Vattenfall overtager det funktionelle og tekniske ansvar for et koblingsanlæg, undersøges det først omhyggeligt, hvilken stand anlægget er i og hvilke tiltag, der er nødvendige for at fortsætte driften på sikker vis, for både produktion, ejendom og ikke mindst medarbejderne.

Ofte er elanlæggene ret gamle, og ejerne føler måske selv, at de ikke rigtigt har passet dem, som de burde. I sådan tilfælde kan Vattenfall foretage de nødvendige opdateringer, og derefter skræddersys en aftale ud fra elanlæggets stand og den enkelte kundens behov.

iStock-1039705312-1

Til gamle og nye anlæg

De fleste, der gør brug af tjenesten, har et lidt ældre elanlæg, men industrivirksomheder med nyere anlæg kontakter også ofte Vattenfall, for at kunne garantere driftssikkerheden og slippe for at bekymre sig om f.eks. administration og elsikkerhedsansvar.

En stor risiko ved dårligt vedligeholdt koblingsudstyr er driftsforstyrrelser, men det værste, der kan ske er naturligvis personskader.

Når Vattenfall overtager et koblingsanlæg, der skal istandsættes, foretages blandt andet bæredygtighedsmæssige tilpasninger for eksempelvis at undgå visse olier eller klimagasser, der tidligere har været anvendt i stor udstrækning, men som er yderst skadelige for miljøet.

 

Ansvaret for og håndteringen af elanlæg er underlagt Elsikkerhedsloven

Accepten er højere i områder, der allerede er påvirket af menneskelig aktivitet. Et eksempel er de forholdsvis artsfattige produktionsskove, som Sverige har mange af. Fordi man nu kan opføre høje vindmøller, hvor vingerne er over trækronerne, forstyrres dyrelivet i betydeligt mindre grad.

"Størst er ikke altid bedst," siger Åsa Elmqvist.

"Jeg synes, at det er mere interessant at drøfte, hvor den økonomisk optimale størrelse vil ligge i fremtiden."

Før i tiden havde man ofte en ”huselektriker”, delegeret til at klare de ting, men de begynder at gå på pension, og der er ikke ret mange, der kan overtage opgaverne. Så ender ansvaret i stedet hos den administrerende direktør, som måske ikke har kompetencerne til at håndtere kravene for et tilstrækkeligt sikkert elanlæg.

Indehaveren af et elanlæg er forpligtet til løbende at kontrollere, at anlægget giver betryggende sikkerhed mod person- eller tingskade, samt at opståede fejl udbedres. Men da mange ansvarlige ikke har elfaglig viden, bliver i visse tilfælde ikke gjort, eller tilstrækkeligt dokumenteret.

Konsekvenserne af ikke at vedligeholde et elanlæg kan være katastrofale for produktionen, med store skader på ejendom og i værste fald medarbejderne til følge. At eje et elanlæg betyder, at det er vigtigt at overholde de omfattende regler, som Elsikkerhedsloven fastlægger. 

Når Vattenfall overtager driften og ansvaret, får vores kunder et veldrevet og sikkert anlæg, og kan dermed fokusere på deres kernevirksomhed.

Hent artikel som PDF

Vil du gemme artiklen eller udskrive den? Hent artiklen via knappen nedenfor, så sendes den direkte til din email.