Brint

Interessen for brint fortsætter med at vokse

Udgivet: 2024-06-27 Opdateret: 2024-06-27 kl. 12:06

vätgaskompressor

Anvendelsen af brint spiller en afgørende rolle i skiftet til et fossilfrit samfund. Betydelige investeringer foretages for at fremme produktionen og udvikle teknologien. 

Brint fungerer ikke som en primær energikilde, men snarere som en alsidig energibærer. Når brint produceres ved hjælp af fossilfri energi, bliver brint en effektiv måde at lagre og distribuere energi på. Et godt eksempel er transportsektoren, hvor køretøjer drevet af brint kun udleder vanddamp. Disse brintdrevne køretøjer vejer mindre end andre elbiler, da tunge batterier ikke er nødvendige. En infrastruktur af brinttanke er derfor gradvist ved at blive etableret på det svenske vejnet. Selvom der i dag kun er få stationer, er der flere under opbygning med støtte fra den svenske Energistyrelses program for regionale elektrificeringspilotprojekter. EU har besluttet, at der skal være brintstationer hver 20. kilometer langs EU's hovedveje inden 2031. Tog, fly og skibe kan ligeledes drives ved hjælp af brint.

Udtrækkes fra vandet

Brint fremstilles typisk ved elektrolyse, hvor vand adskilles til brint og ilt. Denne proces genererer varme, som kan udnyttes til direkte opvarmning af bygninger eller tilføres fjernvarmenettet. En elektrolysecelle anvendes til denne proces. Der pågår adskillige projekter verden over for at gøre processen mere effektiv. Skalérbarheden er afgørende, da behovet for fossilfri produceret brint forventes at stige.

Når brinten omdannes til elektricitet, f.eks. til at drive biler, anvendes brændselsceller. Brændstoffet reagerer med ilt, hvilket skaber elektroner og ladede ioner, der frembringer elektricitet. Disse brændselsceller er dyre at producere, hvilket har været en stor udfordring i udviklingen af brint. Forskere fra USA og Israel opnåede dog et vigtigt teknologisk gennembrud sidste år. Platin, der normalt anvendes, kunne delvist erstattes med sølv. Det fungerede i en brændselscelle og ikke kun i laboratoriemiljøet. Udskiftningen af platin med sølv giver forskerne optimisme med hensyn til at fortsætte og yderligere reducere behovet for dyre metaller.

Industrien har mange muligheder for at anvende brint. Brint spiller f.eks. en afgørende rolle i Vattenfalls, LKAB's og SSAB's satsning på fossilfrit stål, HYBRIT, hvor brint bruges til at reducere jernmalm til såkaldt jernsvamp.

Afgørende for energisystemet

Men måske ligger det helt store potentiale i at bruge brint til at understøtte selve energisystemet. Med større elementer af ikke-planerbar energi øges behovet for effektiv lagring. For eksempel for hospitaler og andre virksomheder, der altid skal have strømforsyning, kan brint fungere som en mere bæredygtig reservekraft end for eksempel dieseldrevne enheder, der traditionelt bruges.

Der er en stærk politisk vilje til at fremme produktionen af fossilfri brint. I efteråret 2023 annoncerede USA en investering på 7 milliarder dollars i syv brintcentre rundt om i landet, som skal producere tre millioner tons brint årligt. I starten af 2024 meddelte Japan, at de vil investere endnu mere; 20,3 milliarder dollars over 15 år for at styrke den hjemlige brintindustri. Og også EU lancerer en satsning med en auktion, der vil tildele 800 millioner euro til at subsidiere brintproduktion i løbet af ti år. 

Hent artikel som PDF

Vil du gemme artiklen eller udskrive den? Hent artiklen via knappen nedenfor, så sendes den direkte til din email.