Lagar och skatter

Hvad er CSRD? – trusler og muligheder

Udgivet: 2024-03-25 kl. 07:15

Vad är CSRD? – hot och möjligheter

Det nye CSRD-direktiv, som gradvist indføres fra regnskabsåret 2024, betyder, at der stilles væsentligt højere krav til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering.
Find ud af, hvordan disse ændringer vil påvirke din virksomhed, og hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på de nye retningslinjer.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er en ny forordning, der vil påvirke din virksomheds bæredygtighedsindsats ved at stille højere krav til bæredygtighedsrapportering. Et af de vigtigste aspekter af CSRD er, at det øger rapporteringskravene ikke bare for scope 1- og scope 2-udledninger, men også for scope 3-udledninger. Dette er væsentligt, fordi scope 3-udledninger ofte udgør en stor del af en organisations samlede udledninger. Det betyder, at virksomheder skal have høj datakvalitet og gode rapporteringsprocesser for at kunne leve op til de nye krav.

> Forstå forskellen mellem scope 1, 2 og 3

Standardiseret og sammenligneligt – højere krav til underleverandører

Med CSRD ændres kommunikationen om bæredygtighed fra blot at beskrive bæredygtighedsindsatsen til faktisk at måle resultaterne på en standardiseret måde. Dette vil gøre det nemmere for investorer at sammenligne virksomheders resultater i forhold til bæredygtighed, hvilket kan have en væsentlig indflydelse på virksomhedernes mulighed for at rejse kapital. CSRD vil også gøre det nemmere for de virksomheder, der ønsker at gennemgå underleverandørers bæredygtighed og dermed stille højere krav set ud fra et scope 3-perspektiv.

Trusler og muligheder

De virksomheder, som er underlagt CSRD, skal tage fat på en række vigtige spørgsmål. For eksempel skal de undersøge, om de har nok information til at kunne rapportere efter de nye krav, og om den information, de præsenterer, er i overensstemmelse med deres bæredygtighedsstrategi. De skal også tænke over, de tiltag der skal tages for at gennemføre en overgang til bæredygtighed og sikre sig, at de har de rigtige personer involveret i CSRD-arbejdet for at sikre kvalitet og forankring.

Små og mellemstore virksomheder, der fungerer som underleverandører, kan stå over for udfordringer med at opfylde kravene til bæredygtighed, herunder energiforbrug og scope 3-udledninger. Implementering af bæredygtighedsstrategier i overensstemmelse med CSRD kan dog også give underleverandører mulighed for at differentiere sig i forhold til konkurrenter og for at tiltrække kunder, der har et krav om at drive forretning med bæredygtige virksomheder.

Hvem er omfattet af kravene, og hvornår træder de i kraft?

CSRD-direktivet vil blive indfaset fra og med regnskabsåret 2024. Tidspunktet afhænger af virksomhedens størrelse. De første rapporter forventes at være tilgængelige i 2025.

Gennem en plan i fire faser vil alt fra virksomheder, der allerede er omfattet af tidligere direktiver for ikke-finansiel rapportering, til ikke-europæiske virksomheder med stor omsætning inden for EU, gradvist blive omfattet af direktivet.

Fase 1: I 2025 skal virksomheder, der allerede er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering, indberette for regnskabsåret 2024.

Fase 2: I 2026 skal store virksomheder, der i dag ikke er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering, indberette for regnskabsåret 2025.

Fase 3: I 2027 skal små og mellemstore børsnoterede virksomheder (ikke mikrovirksomheder), små og ikke-komplekse kreditinstitutter og captive-forsikringsselskaber rapportere for regnskabsåret 2026.

Fase 4: I 2029 skal ikke-europæiske virksomheder med en nettoomsætning på mere end EUR 150 millioner inden for EU og med mindst ét datterselskab eller én filial i EU, der overstiger visse tærskler, indberette for regnskabsåret 2028.

En ny æra for bæredygtighed og gennemsigtighed

Indførelsen af CSRD-direktivet markerer en ny æra for bæredygtighedsrapportering i EU. Med disse nye standarder vil virksomheder og organisationer give mere omfattende og sammenlignelig information om deres påvirkning af mennesker, miljø og klima.

Hent artikel som PDF

Vil du gemme artiklen eller udskrive den? Hent artiklen via knappen nedenfor, så sendes den direkte til din email.