Elbilar

Din elbils batteri - en fremtidig energiressource

Udgivet: 2024-07-02 kl. 12:13

En man laddar sin elbil

Køretøj-til-net indebærer, at elbilens batteri kan bruges til lagring af energi til senere anvendelse i elnettet. Et pilotprojekt i Göteborg undersøger, hvordan det kan fungere i praksis. 

Overgangen til fossilfri energi skaber nye udfordringer. Andelen af vind- og solenergi stiger, men da disse er vejrafhængige, varierer mængden af den energi, der udvindes over tid. Energien kan heller ikke lagres til senere brug. Der er behov for nye måder at lagre og bruge energi på som et supplement til det eksisterende energisystem.

Der findes i dag flere forskellige løsninger til fleksibel energilagring for at balancere udbud og efterspørgsel. En metode, der er under udvikling, er at lade elektricitet vende tilbage til systemet fra elbilernes batterier, når de er tilsluttet deres ladestation. Teknologien kan bidrage til at øge stabiliteten og kapaciteten i elnettet.

−Der vil sandsynligvis være mange elbiler i fremtiden, og der er potentiale for, at "mange bække små" kan bidrage til at løse udfordringer i elnettet, forklarer Peter Söderström, chef for Innovation & Market outlook hos Vattenfall Eldistribution.

Partnerskab med adskillige interessenter

PAVE pilotprojektet er nu sat i søen for at finde løsninger på, hvordan det kan fungere. Deltagerne inkluderer Chalmers Tekniske Universitet, Sveriges Kraftnät, Vattenfall AB, Vattenfall Eldistribution, Göteborg Energi, elbilproducenten Polestar og ladeleverandøren Easee.

Bilbatteriet kan teknisk set sammenlignes med et lille kombineret forbrugs- og produktionsanlæg, der både kan oplade og tilføre energi til elnettet, ifølge Peter Söderström. Der er flere forskellige måder at bruge et batteri i forhold til elnettet, afhængigt af hvilken nytte man ønsker at opnå. Man kan trække meget effekt hurtigt i kort tid for eksempelvis at imødekomme behov på balancemarkedet, eller mindre effekt over længere tid for at støtte det lokale elnet. Det er behovet i elnettet og de tilgængelige tjenester, der styrer dette.

−Der kan også være er for meget elektricitet i systemet, og i så fald kan en øget opladning af elbiler bidrage til at balancere elnettet.

Udfordringer og muligheder

Det er en udfordring at vide, hvor mange elbiler der er tilsluttet elnettet. Men hvis der er tilstrækkeligt mange, vil vehicle-to-grid (V2G) samlet set tilføje værdi til elnettet.

Peter Söderström ser det som en selvfølge, at elbilen vil være en integreret del af elnettet både nu og i fremtiden.

−Jeg er fuldstændig overbevist om, at denne teknologi vil blive standard i elbiler. Det store spørgsmål for mig er ikke, om det vil ske, men hvor hurtigt det vil gå.

Mange elbiler har allerede de tekniske komponenter, der er nødvendige. Den store udfordring er at finde ud af, hvilke typer forretningsmodeller og tjenester der kan skabes for at imødekomme behovene i elnettet, påpeger Peter Söderström.

Forandring for bilejerne

De services, der findes i elnettet i dag, er ikke designet til elbiler, men de kan tilpasses. Bilejere vil kunne tjene penge ved at tilslutte deres elbil til en service.

Hvor hurtigt dette kan gennemføres, afhænger af, hvor let det vil være for bilejeren at vænne sig til de nye forhold, da tjenesterne ikke kun medfører fordele, men også visse begrænsninger.

−Hvis det for eksempel er midt om natten, og jeg har brug for at køre bil, vil jeg jo ikke have et tomt batteri. Det kan tage tid at tilpasse sig og acceptere, mener Peter Söderström.

Der kan udvikles tjenester, hvor det for eksempel er muligt, at bilens batteri altid har en vis ladning tilbage for at kunne køre et vist antal kilometer.

Der er mange spørgsmål at få afklaret

−Dette projekt vil også undersøge forudsætningerne for V2G. Ligesom med solceller kan man ikke bare tilføre elektricitet til systemet. De lokale net har forskellig kapacitet, og på visse steder er nettet ikke tilstrækkeligt stærkt til at modtage yderligere elektricitet, fortæller Peter Söderström.

Hvordan det fungerer, afhænger af en kombination af bilens evne, hvilke tjenester du har tilkøbt, og hvor du er tilsluttet.

Der er en overflod af spændende spørgsmål, som projektet søger svar på.

−Hvordan kan dette blive storskala? Hvis vi skal betragte dette som en ressource - hvor stor kan påvirkningen så være på elnettet? Hvordan skal vi dimensionere vores elnet for at tage højde for vehicle-to-grid? Hvad kan det eksisterende elnet klare? er nogle af de eksempler, som Peter Söderström nævner.

Dette er en fantastisk mulighed, og målet er at udforme V2G på en måde, der giver størst gavn for kunderne og elnettet, afslutter han. 

Hent artikel som PDF

Vil du gemme artiklen eller udskrive den? Hent artiklen via knappen nedenfor, så sendes den direkte til din email.